Osnovna škola FLK Livno objavila Natječaj za popunu radnih mjesta

Školski odbor Osnovne škole “Fra Lovro Karaula” Livno  temeljem članka 49. točke 8. Statuta Osnovne škole ”Fra Lovro Karaula” Livno i članka 79. stavak 2. točka 4. Zakona o osnovnom školstvu, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 1. Učitelj hrvatskog i njemačkog jezika – na određeno radno vrijeme, do kraja nastavne 2019./2020. godine,  puna nastavna norma – 1 izvršitelj
 2. Učitelj matematike – na neodređeno radno vrijeme, puna nastavna norma – 2 izvršitelja
 3. Učitelj matematike – na određeno radno vrijeme, do kraja nastavne 2019./2020. godine, 16 nastavnih sati tjedno – 3 izvršitelja
 4. Učitelj engleskog jezika – na određeno radno vrijeme, do kraja nastavne 2019./2020. godine, puna nastavna norma – 2 izvršitelja
 5. Učitelj katoličkog vjeronauka – na neodređeno radno vrijeme, puna nastavna norma – 1 izvršitelj
 6. Učitelj likovne kulture – na određeno radno vrijeme, do kraja nastavne 2019./2020. godine, puna nastavna norma – 1 izvršitelj
 7. Učitelj tehničke kulture – na određeno radno vrijeme, do kraja nastavne 2019./2020., 8 nastavnih sati – 1 izvršitelj
 8. Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture – na neodređeno radno vrijeme, puna nastavna norma – 1 izvršitelj
 9. Domar – ložač – na neodređeno i puno radno vrijeme – 1 izvršitelj
 10. Spremačica – na neodređeno i puno radno vrijeme – 1 izvršitelj
 11. Spremačica – na određeno i puno radno vrijeme, do kraja nastavne 2019./2020. godine – 3 izvršitelja

UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih Zakonom, kandidati za radno mjesto od točke  1. do točke 9.  trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

– da imaju odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

– da imaju položen stručni ispit

Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati za radna mjesta  od 1. do 9. točke trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta:

– životopis

– ovjerena preslika diplome

– dokaz o radnom iskustvu u obrazovnim ustanovama

– ovjerena preslika indeksa za sve godine studiranja

– ovjerena preslika o volontiranju (ukoliko su kandidati volontirali)

– uvjerenje Županijskog zavoda za upošljavanje o vremenu provedenom na Zavodu

– ovjerena preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu

– izvod iz matične knjige rođenih

– uvjerenje o državljanstvu

– uvjerenje o prebivalištu

– uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenom tijekom studiranja

– dokazi o stručnim usavršavanjima

UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih Zakonom, kandidati pod točkom 9. trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

 1. da imaju završenu SSS trećeg ili četvrtog stupnja, zanimanje električar, elektromehaničar, elektrotehničar, bravar, vodoinstalater, i sl.
 2. da imaju iskustvo na traženim poslovima

Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati  pod točkom 9. trebaju priložiti i sljedeću dokumentaciju o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta:

– životopis

– ovjerenu presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi

– izvod iz matične knjige rođenih

– uvjerenje o državljanstvu

– dokaz o radnom iskustvu na traženim poslovima

– uvjerenje o prebivalištu

– ovjerenu kućnu listu

Za radno mjesto pod točkom 10. i 11. kandidati trebaju pored općih uvjeta propisanih Zakonom,  ispunjavati i posebne uvjete:

 1. da imaju završenu osnovnu školu

Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati  pod točkom 10. i 11. trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta:

– životopis

– ovjerena preslika svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi

– izvod iz matične knjige rođenih

– uvjerenje o državljanstvu

– dokaz o radnom iskustvu na traženim poslovima

– uvjerenje o prebivalištu

– ovjerenu kućnu listu

Kandidati koji budu ispunjavali uvjete natječaja od 1. do 9. točke  bit će pozvani na intervju. Za kandidate koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su odustali od natječajne procedure.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se  razmatrati. Prijave i ovjerene dokumente o ispunjavanju uvjeta kandidati mogu predati isključivo putem pošte na adresu: Osnovna škola “Fra Lovro Karaula” Livno, Ulica Svetog Ive bb, 80101 Livno, s naznakom “ZA NATJEČAJ“.

Natječaj je objavljen 2. kolovoza.