Oglas o prodaji zemljišta na lokalitetu Zabrišće

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Zabrišće-Livno, k.o.Guber, putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č.826/19, Pločina, gradilište, k.o.Guber, u površini od 516 m2 . Građevinska parcela upisana je u zk. ul. 64, k.o. Guber, a smještena je na lokalitetu Zabrišće-Livno. Prodaja navedene parcele izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje stambenog objekta., 30. listopada 2018. godine u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna s početkom u 12,30 sati. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave oglasa u Večernjem listu izdanje za BiH. Potpuni tekst oglasa je u privitku.