Obnovljen put do Planinarskog doma Kruzi i Cincara

ŠGD HB šume d.o.o. Kupres putem Javnog poziva za izvođenje radova na rekonstrukciji i održavanju kamionskog puta G.J. Krug – Planina  za izvođača radova odabralo je tvrtku Roco Commerce d.o.o. Livno u periodu od 9. do 21. kolovoza 2019. godine.

Dionica puta u dužini od 8 000 m iznosila je 27 700,00 KM bez PDV-a.

Cilj rekonstrukcije puta je poboljšanje protupožarne zaštiteu slučaju šumskog požara.

Rekonstrukcijom je žiteljima i vlasnicima farma na području Krug planine omogućen lakši pristup gradu Livno, kao i svim zaljubljenicima u prirodu pristup planinarskom domu Cincar.

Navode iz ŠGD Hercegbosanske šume Kupres.