Objavljen natječaj za imenovanje direktora FUP-a

Javni natječaj za imenovanje direktora Federalne uprave policije objavljen je danas, nakon što je krajem studenoga Neovisni odbor Parlamenta FBiH donio odluku o raspisivanju natječaja za izbor novog direktora FUP-a.

Javnim natječajem je propisano da kandidat za direktora Uprave policije, između ostalog, treba imati najmanje tri godine iskustva u činu glavnog inspektora ili višem činu.

Također je propisan i uvjet da nije bio član političke stranke niti je bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojoj razini niti je bio postavljen na bilo koju poziciju u organima vlasti od političke stranke u posljednjih pet godina. Isto tako, da nije, niti je bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojoj razini vlasti u BiH u posljednjih pet godina.

Mandat direktora Uprave policije traje četiri godine i može se samo jednom uzastopno obnoviti. Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama FBiH”, prenosi Fena. Inače, aktualni direktor FUP-a Dragan Lukač je ranije najavljivao da će podnijeti ostavku zbog zdravstvenih razloga.