Obavijest o provedbi intervjua za prijem državnih službenika u Jedinstvenom Gradskom tijelu uprave Grada Livna

Povjerenstvo za provedbu intervjua za prijem državnih službenika u Jedinstvenom Gradskom tijelu uprave Grada Livna obavještava kandidate, koji su uspješno položili stručni ispit po listama uspješnih kandidata Agencije za državnu službu broj: 02-34-8-149/19 od 26.07.2019.g. i 29.07.2019. o terminu provedbe intervjua.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

GRAD LIVNO

GRADONAČELNIK

Povjerenstvo za provedbu intervjua

za prijem državnih službenika

Broj: 02-05-1415/19

Livno, 26.8.2019.g.

O B A V I J E S T

o provedbi intervjua za prijem državnih službenika

Povjerenstvo za provedbu intervjua za prijem državnih službenika u Jedinstvenom Gradskom tijelu uprave Grada Livna na pozicije: Stručni suradnik za upravne poslove iz komunalne oblasti-2 izvršitelja, Stručni suradnik za školstvo, kulturu i nevladine organizacije-1 izvršitelj i Stručni suradnik za pravnu pomoć-1 izvršitelj, imenovano rješenjem gradonačelnika Grada Livna broj: 02-05-1415/19 od 21.08.2019.g., ovim putem obavještava kandidate, koji su uspješno položili stručni ispit po Listama uspješnih kandidata Agencije za državnu službu broj: 02-34-8-149/19 od 26.07.2019.g. i 29.07.2019.g. o provedbi intervjua.

Predmetni intervju s kandidatima će se provesti dana 02. rujna 2019.g. u zgradi Grada Livna, Trg Branitelja Livna 1, Livno, u sobi broj 50 (Velika Vijećnica) s početkom u 10,00 sati.

S poštovanjem,                                                                        Predsjednik Povjerenstva

                                                                                                   Mario Ćavar, dipl.iur.