Obavijest o jesenskom pošumljavanju

ŠUMARIJA TOMISLAVGRAD

 

 OBAVIJEST

 

Šumarija Tomislavgrad će vršiti jesensko pošumljavanje i popunjavanje na lokacijama iznad naselja: Lipa, Baljci i Stipanići. Zainteresirano stanovništvo koje bi vršilo navedene poslove može se prijaviti u zgradi Šumarije Tomislavgrad u vremenu od 8- 14 sati.

Prijaviti se mogu samo punoljetne osobe sa stalnim mjestom boravka u općini Tomislavgrad.

Prilikom prijave sa sobom obvezno ponijeti:

    1. osobnu iskaznicu
    2. uvjerenje o prebivalištu-CIPS
    3. broj tekućeg računa i naziv banke u kojoj je račun otvoren.

Prijave se primaju do petka 05.10.2018 godine

Početak radova pošumljavanja planira se u utorak: 09.10.2018. godine ukoliko budu povoljni vremenski uvjeti.

 

UPRAVITELJ ŠUMARIJE

Ivan Petrović dipl.ing.šum.