Obavijest o izlaganju podataka izmjere za katastarsku općinu Srđevići

Povjerenstvo za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Srđevići, imenovano rješenjem Gradskog vijeća Grada Livna broj: 01-02-2035/19 od 17.07.2019.godine, objavljuje oglas o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Srđevići i to u zgradi Osnovne škole, dana 30. rujna 2019. godine. Kompletan tekst oglasa je u nastavku.

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine F BiH, broj: 92/16“)

    Povjerenstvo za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Srđevići, imenovano rješenjem Gradskog vijeća Grada Livna broj: 01-02-2035/19 od 17.07.2019.godine, objavljuje sljedeći

OGLAS

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU SRĐEVIĆI

    U naselju Srđevići u zgradi Osnovne škole, dana 30. rujna 2019. godine početi će izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljišta, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini Srđevići (područje koje obuhvaća naseljeno mjesto Srđevići, koje sada čini novu k.o. Srđevići).

    Povjerenstvo će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, za koju su prikupljeni podatci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka,da u označeno vrijeme dođu u radne prostorije Povjerenstva i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

    Obavještavaju se sve osobe koje imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Srđevići da su dužne da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Povjerenstva i da daju potrebne podatke o nekretninama.

Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podatci i adrese, te nisu pozvane, a imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Srđevići dužne su se same javiti Povjerenstvu kao i donijeti sa sobom sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

    Građani trebaju ponijeti osobnu iskaznicu, a predstavnik pravne osobe ovlaštenje za zastupanje i ID broj.

    Maloljetne osobe trebaju ponijeti izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana.

Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama obavljat će se svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati u radnim prostorijama Povjerenstva koje se nalaze u prostorijama Osnovne škole u Srđevićima.

Neodazivanje posebnom pozivu Povjerenstva, odnosno ovom oglasu, povlači zakonske posljedice.

Broj: 05-05-164/19

U Livnu, 06. rujna 2019.godine                         Predsjednica Povjerenstva za izlaganje podataka

                                                                                         Nikolina Čondrić, mag.iur.