Novinari u BiH sve više pod ekonomskim i političkim pritiscima

Profesorice na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Lejla Turčilo i Belma Buljubašić prezentirale su danas na toj visokoškolskoj instituciji publikaciju “Alternativne činjenice i post-istina u BiH: Tko stvarno kreira agendu medija” kao rezultat istraživanja koje je pokazalo da su novinari u BiH pod značajnim ekonomskim i političkim pritiscima.

– Naše istraživanje je pokazalo da oni koji su u političkoj vlasti ili imaju moć definiraju probleme, proizvode ih i ponude rješenje tih problema. Političari biraju ključne teme i pitanja i onda vode beskonačne rasprave o tim pitanjima – kazala je Lejla Turčilo.

S druge strane, istraživanjem je utvrđeno da su građani apatični i da im se ne pružaju česte prilike da kroz medije artikuliraju svoju zahtjeve.

– Sve manje vjeruju da kroz javno djelovanje mogu napraviti neke promjene – ističe Turčilo koja smatra da je ključno rješenje za ovo pitanje snažnija podrška međunarodne zajednice nezavisnim medijima u BiH.

Zato su autorice publikacije predložile niz preporuka koje su poslale nevladinim organizacijama i medijima, javlja Fena.

– Nezavisnih medija u BiH nema i sve je prisutnija cenzura. Nepostojanje adekvatne zakonske regulative ostavlja prostor za različite manipulacije – poručila je Belma Buljubašić.