Novi zakon: Za fotografiranje policajaca 60 dana zatvora!

Vlast namjerava kažnjavati one koji fotografiraju službenike, pa će se tako kaznom od 500 do 1.500 KM ili zatvorom do 60 dana kažnjavati i oni koji neovlaštenim fotografiranjem ili snimanjem ometaju službenike dok vrše svoje dužnosti.


Prema ocjeni pravnika i organizacija za zaštitu ljudskih prava, Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru, koji je Vlada usvojila 28. ožujka i uputila u skupštinsku proceduru, a koji je u posjedu CAPITAL-a, ozbiljno se narušavaju demokratska i ljudska prava u RS.

Vlast namjerava kažnjavati one koji fotografiraju službenike, pa će se tako pored onih koji ometaju ili sprječavaju djelovanje državnih organa, gospodarskih društava ili drugih pravnih lica koja vrše javna ovlaštenja ili njihove službenike da vrše svoje dužnosti, kaznom od 500 do 1.500 KM ili zatvorom do 60 dana kažnjavati i oni koji neovlaštenim fotografiranjem ili snimanjem ometaju službenike dok vrše svoje dužnosti.

Kao i u važećem zakonu i u novom ostaje da će se isto kažnjavati i oni koji ne postupe na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju službenog lica. Međutim, izmjenama zakona dodato je da će upozoreno lice kojem je naređeno da prestane sa ometanjem, a koje i dalje nastavi s ometanjem, po hitnom postupku biti sprovedeno u sud.

Odvjetnik Milan Malešević, koji je radio na više predmeta kojima je tretirano kršenje javnog reda i mira, rekao je za portal CAPITAL da se izmjenama Zakona o javnom redu i miru ide ka totalitarizmu, ako već ne vlada isti u RS. ”Očigledno se ide na dodatne represije i uskraćivanje građanskih prava i sloboda i uvođenje totalitarizma na mala vrata, ako već ne živimo u totalitarnom sustavu“, istaknuo je Malešević. Dodao je da je to stezanje kaiša oko slobode informiranja, izražavanja, prenošenja informacija i da su prvi na udaru novinari. ”Ako službenik novinaru ili bilo kome naredi da ne smije fotografirati, novinar ne smije, bez obzira što je to nezakonito naređenje, jer što ako službenik u tom momentu premlaćuje nekog civila sasvim nezakonito, to je van svake pameti“, istaknuo je Malešević. Izvršna direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Dragana Dardić rekla je da svako ima pravo fotografirati i snimati službenike u vršenju javne funkcije. ”Taj stav je u potpunosti na tragu onoga što su međunarodni standardi i tu prije svega mislim na standarde OSCE-a i Venecijanske komisije a koji kažu da fotografiranje i snimanje policijskih akcija od strane sudionika ili trećih lica ne treba ograničavati niti sprječavati, a da svakom zahtjevu da se predaju snimke ili fotografije treba prethoditi sudska odluka“, istakla je Dardićeva. Dodala je da prema tome svatko može snimati i fotografirati službenike u vršenju javne funkcije, a da Vlada RS ovim izmjenama zakona sužava prostor za bilo kakvo djelovanje građana, organizacija i medija. Novinar BHT1 Vladimir Šušak rekao je da je velika nepoznanica kako će se sankcije primjenjivati prema novinarima. ”Kao ljudi koji svakodnevno snimamo i fotografiramo strahujemo jer ne znamo zko će kako tumačiti naše postupke, u zakonu nigdje nema izuzetka novinara“, rekao je Šušak. Dodao je da izmjene Zakona dodatno ograničavaju osnovne slobode građana. Lukač: Izmjene zakona o javnom redu i miru u RS štite, a ne ugrožavaju novinare

Ministar unutarnjih poslova Republike Srpske (RS) Dragan Lukač potvrdio je danas da u konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o javnom redu i miru može doći do određenih izmjena, te da one ne ugrožavaju rad medija, već, kako kažu, štite.  Napomenuo je će se parlament sada izjašnjavati tek o nacrtu tog zakona i da ostaje da se vidi kada će biti parlamentarna rasprava.  Lukač precizira da se izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru, u kojima je i član zakona koji predviđa da “onaj tko ometa služene osobe, predstavnike državnih institucija u njihovom radu”, ne odnosi samo na policajce, već i, primjera radi i novinare.  ”To nije član koji predviđa samo policijskog službenika, već i sve druge, pa i novinare i predstavnike medija. Ako ih netko ometa dok rade svoj posao, može za to  odgovarati”, naveo je.  Kaže da takva rješenja imaju i neke druge zemlje.  ”Smatramo da nitko nema pravo da ometa državne predstavnike da rade svoj posao neometano, ali to nikako nije udar na medije”, istaknuo je Lukač i podsjetio da su i mediji imali inicijative da se njihov rad zakonski osigura.  Dodaje da stav iz zakona predviđa spriječavanje nekoga da ometa rad novinara, a ne samo policajaca ili nekih drugih državnih službenika