MVP BiH započelo sa implementacijom obaveza iz Programa reformi BiH

Ministarstvo vanjskih poslova BiH je priopćilo da je u sklopu svojih aktivnosti započelo sa aktivnom implementacijom obaveza koje proističu iz dokumenta Pregled odbrane BiH u dijelu koji se odnosi na isključivu nadležnost MVP-a, ali i obaveza koje Ministarstvo dijeli sa drugim institucijama. U okviru Ministarstva formirane su radne grupe koje su zadužene za realizaciju ciljeva Programa reformi BiH 2019-2020. Sa Ministarstvom sigurnosti BiH i Ministarstvom odbrane BiH već su provedene određene međunarodne i regionalne aktivnosti vezane za sveobuhvatnu kontrolu malog i lakog naoružanja (SALW) te predsjedavanje Stalnom radnom grupom Subregionalne konzultativne komisije Sporazuma o subregionalnog kontroli naoružanja (Aneks 1B, član IV, Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH).

Ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković podsjeća javnost da je Program reformi BiH prihvaćen od strane NATO-a. Ovaj dokument se smatra u potpunosti operativnim i NATO očekuje od BiH njegovu punu implementaciju, odnosno ispunjavanje onoga na što se BiH obavezala slanjem ovog dokumenta u sjedište NATO-a u Bruxellesu.

“Politički komitet NATO-a je svojim zaključcima od 16.01.2020. godine, prihvatio predloženi Program reformi BiH, o njemu se predstavnici NATO-a više neće izjašnjavati već će aktivno pratiti njegovu implementaciju”, priopćeno je.

MVP BiH apelira na sve nadležne institucije u BiH, kojima su dokumentom Program reformi BIH povjerene obaveze i zaduženja za realizaciju zadanih ciljeva, da pristupe provođenju aktivnosti kako bi mogli blagovremeno informirati javnost i nadležne o dostignutim ostvarenjima na predstojećim sastancima dužnosnika BiH i NATO-a.

Ujedno Ministarstvo obavještava institucije koje participiraju u radu Komisije za NATO integracijski proces BiH da Komisija nastavlja sa redovnim aktivnostima iz svog djelokruga rada, te poziva institucije koje su delegirale članove u rad iste da blagovremeno notificiraju ukoliko je došlo do izmjena imena njihovih članova Komisije. 

Klix.ba