Mladež HDZ pilala i cijepala drva potrebitim u Livnu

Dana 19.10.2019. godine u organizaciji Mladeži HDZ BiH Livno i GO HDZ BiH Livno a sve u dogovoru sa Centrom za socijalni rad Livno, odrađena je humanitarna akcija pilanja i cijepanja ogrijeva potrebitim na području Grada Livna.


Ovo je jedna u nizu od planiranih aktivnosti HDZ BiH Livno sukladno Programu HDZ BiH, socijalnoj pravednosti, društvenoj solidarnosti kao temeljnim odrednicama HDZ BiH.