Lokacije pokretnog radara “bijela Škoda” sljedećih tjedan dana

POKRETNI RADAR ( kontrola brzine iz policijskog vozila ) će biti na sljedećim relacijama

 

14. 05 .2018. godine (ponedjeljak),
od 8,30 – 13,30 sati na relaciji Livno – Podgradina – Grabovica,
od 15,30 – 19,00 sati na relaciji Livno – Prisoje – Tomislavgrad – Mesihovina.,

15.05.2018. godine (utorak),
od 8,30 – 14,00 sati na relaciji Livno – Priluka – B. Grahovo,
od 15,30 – 18,30 sati na relaciji Livno – Glamoč – Mliništa

16.05.2018 godine (srijeda),
od 8,30 – 14,00 sati na relaciji Livno – Šujica – Tomislavgrad,
od 15,30 – 19,00 sati na relaciji Livno – Podgradina – Rašeljk,.

17.05.2018. godine (četvrtak),
od 8,30 – 13,30 sati na relaciji Livno – B. Grahovo – Drvar ,
od 15,30 – 18,30 sati na relaciji Livno – Prisoje – Tomislavgrad – Mesihovina.

18.05.2018. godine (petak),
od 8,30 – 13,30 sati na relaciji Livno – Glamoč  – Mliništa.
od 19,00 -20,30 sati na relaciji Livno – Podgradina – Rašeljke.

19.04.2018. godine (subota),
od 08,30 – 13,30 sati na relaciji Livno – Glamoč – Mliništa.
od 19,00 – 20,30 sati na relaciji Livno – Priluka – B. grahovo..

20.05.2018 godine (nedjelja),
od 08,30 – 13,30 sati na relaciji Livno – Prisoje – Tomislavgrad – Mesihovina,
od 16,00 -19,00 sati na relaciji Livno – Podgradina – Rašeljke.

       NAPOMENA: Moguća su odstupanja radi drugih potreba službe.