Livno, Glamoč i Bosansko Grahovo rješili problem komunalnog otpada

Sve je više gradova i općtina u našoj zemlji koji muku muče sa zbrinjavanjem komunalnog otpada. No, nakon mnogo godina, Livno, Glamoč i Bosansko Grahovo taj problem su uspješno riješili. Izgradili su zajedničko odlagalište komunalnog otpada i već je u funkciji.

Realizacijom ovog projekta, dugogodišnji problem odlaganja komunalnog otpada ne samo u Livnu, već i u Bosanskom Grahovu i Glamoču napokon je riješen na pravi način. Riječ je, naime, o zajedničkom odlagalištu komunalnog otpada koje je uglavnom kreditnim sredstvima izgrađeno po svim pravilima struke i po najvišim svjetskim standardima.

Prema riječima direktora “Li-čistoće” Ivice Krivića, investicija je realizovana kroz dvije faze. U prvoj fazi je bilo milion i 400 hiljada dolara, a u drugoj oko milion i 540 hiljada dolara. Kapacitet je šezdesetak hiljda kubika , što je za ove tri opštine , tj. jedan grad i dvije opštine dovoljno po sadašnjim količinama komunalnog otpada deset do 15 godina.

Gradonačelnik Livna Luka Čelan istakao je da je završetkom ovog projekta riješeno odlaganje komunalnog otpada na vrlo kvalitetan način za duži period.

“Ono što sada slijedi u planu je da izgradimo i sortirnicu, čime bi cjelokupni taj proces bio završen”, dodao je Čelan.

Ovo regionalno odlagalište komunalnog otpada izgrađeno je tako da se njegov sadašnji kapacitet uz dosta mala novčana ulaganja može u budućnosti dosta lako povećati. No, ovdje postavlja i pitanje mogućnosti dovoženja i odlaganja komunalnog otpada na ovom mjestu, osim iz Livna, Bosanskog Grahova i Glamoča, i iz nekih drugih gradova i opština.

Detaljnije u prilogu reportera BHRT-a Frane Mioča.