Kupres: Subvencioniranje troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola

Dana 12. listopada 2016. godine, Općinsko vijeće Kupres donijelo je Odluku o prijevozu i subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola sa prostora općine Kupres, te se na temelju te Odluke donosi obavijest da će Općina Kupres i u školskoj 2019/2020 godini u određenom iznosu snositi troškove prijevoza učenika osnovne i srednje škole.

1) Za učenike osnovne škole koji nisu obuhvaćeni organiziranim prijevozom i nisu u mogućnosti koristiti usluge ugovorenog prijevoza, nadležna općinska služba će donijeti rješenja o visini troškova prijevoza učenika u visini od 15% cijene litre benzina koje koristi po prijeđenom kilometru na odobrenoj relaciji.

Ovo pravo ostvaruju roditelji djece, njihovi staratelji ili skrbnici podnošenjem zahtjeva nadležnoj službi, a uz zahtjev su dužni priložiti i slijedeće dokaze:

– potvrdu osnovne škole u koju je učenik upisan

– potvrdu o prebivalištu roditelja, staratelja ili skrbnika

– točnu udaljenost od kuće do škole

– broj bankovnog računa na koji će se uplatiti utvrđeni iznos naknade

2) Za učenike srednje škole, koje imaju prebivalište na prostoru općine Kupres, a čije je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta školovanja više od četiri kilometra, općina Kupres će u suradnji s Ministarstvom znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ sufinancirati troškove prijevoza u omjeru 50%:50%. Za njihov prijevoz koristit će se unaprijed ugovoreni prijevoznik.

Ovo pravo ostvaruju roditelji djece, njihovi staratelji ili skrbnici podnošenjem zahtjeva nadležnoj službi, a uz zahtjev su dužni priložiti i slijedeće dokaze:

– potvrdu srednje škole u koju je učenik upisan

– potvrdu o prebivalištu roditelja, staratelja ili skrbnika

– dokaz o kupljenoj mjesečnoj karti

– broj bankovnog računa na koji će se uplatiti utvrđeni iznos naknade

3) Za učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na prostoru općine Kupres, a pohađaju srednju školu na prostoru Hercegbosanske županije, bit će sufinancirani troškovi prijevoza u omjeru 30% općina Kupres, 30% Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ i 40% roditelji.

Za ostvarivanje prava iz točke 3, roditelji, staratelji ili skrbnici podnošenjem zahtjeva nadležnoj službi su dužni priložiti slijedeće dokaze:

– potvrdu srednje škole u koju je učenik upisan

– potvrdu o prebivalištu roditelja, staratelja ili skrbnika

– dokaz o kupljenoj mjesečnoj karti

– broj bankovnog računa na koji će se uplatiti utvrđeni iznos naknade

Realizacija sredstava vrši se na način da učenici koji putuju, podnesu dokaz o kupljenoj mjesečnoj karti nadležnoj općinskoj službi koja će po provedenoj proceduri donijeti rješenje o visini subvencioniranja troškova prijevoza.

Rok podnošenja Zahtjeva za subvencioniranje troškova prijevoza učenika je do 15. studenog 2019. godine i zahtjevi izvan roka se neće razmatrati. Zahtjevi za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza u školskoj godini 2019/20 se nalaze u Centru za usluge građanima (šalter sala) u zgradi Općine Kupres.