Krijumčari heroina zaobilaze BiH zbog loših puteva

Krijumčari heroina u velikom dijelu zaobilaze BiH zbog loše putne komunikacije i konfiguracije terena, navodi se u Državnoj strategiji nadzora nad opojnim drugama, sprečavanja i suzbijanja zlouporabe opojnih droga u BiH.
“Zbog toga se heroin uglavnom krijumčari u kamionima i autobusima koji idu iz jugoistočne Azije u Tursku, Bugarsku, Srbiju i Hrvatsku”, stoji u strategiji i ističe se da je BiH u međunarodnom prometu narkotika ostala i dalje uglavnom tranzitna zemlja, preko koje se odvija krijumčarenje opojnih droga ka većim potrošačkim centrima u zapadnoj Europi.

Navodi se da su, pored ograničenog tržišta u BiH, razlozi za “prebacivanje” opojnih droga dalje prema zapadu u dobiti koja je daleko veća pri preprodaji u zemljama EU.

“Produkti kanabis, heroin i sintetičke droge su i dalje najčešće droge u BiH, u smislu njihovog krijumčarenja i njihove uporabe. Marihuana je pogodna za proizvodnju i na području BiH, a plantaže marihuane i vještačke laboratorije za proizvodnju marihuane pronađene su u različitim krajevima BiH”, stoji u strategiji.

Dodaje se da najveći dio marihuane na područje zemalja Balkana stiže iz Albanije, jer su tamo najpovoljniji uvjeti za proizvodnju i najniže cijene. Također se ističe da je posljednjih godina povećana količina oduzete genetski modificirane marihuane skanka.

Podaci koji se navode u strategiji pokazuju da organizovane kriminalne skupine međusobno surađuju na području BiH, ali i izvan njenih granica, posebno sa kriminalnim skupinama koje djeluju na području bivše Jugoslavije.

Broj registriranih krivičnih djela zbog zlouporabe opojnih droga u BiH u 2016. godini je 1.481 i u porastu je u odnosu na prethodnu godinu, kada ih je zabilježeno 1.325, što je povećanje od 11,77 posto. Prema podacima policijskih agencija i institucija, ova krivična djela počinilo je 1.549 osoba, što je za 5,51 posto više počinitelja nego 2015. godine.

Prosječna starost liječenih ovisnika u BiH je, kako se navodi u strategiji, 35 godina za muškarce i 32 godine za žene. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH, ukupan broj ovisnika koji se nalaze na liječenju i rehabilitaciji u ustanovama i terapijskim zajednicama u 2015. godini bio je 2.115.

Ovu strategiju nedavno je usvojilo Vijeće ministara, koje je naložilo Ministarstvu sigurnosti BiH da je uputi u parlamentarnu proceduru. U strategiji su predložene mjere koje će omogućiti da se kroz preventivne aktivnosti, koje će uključiti nevladine organizacije, medije, obrazovne institucije te dobru i kvalitetnu suradnju svih policijskih agencija u BiH i kreiranje preventivnih programa, smanji broj onih koji distribuiraju, preprodaju i upotrebljavaju opojne droge.

Strategija predviđa i razvijanje programa prevencije zlouporabe opojnih droga u prometu, na radnom mjestu, u kazneno-popravnim zavodima, te će omogućiti usavršavanje stručnih kadrova u vladinim institucijama i organizacijama civilnog društva, ali i rehabilitacijskim centrima. Predviđeno je i jačanje koordinacijske uloge i administrativnih kapaciteta Odsjeka za suzbijanje i zloupotrebu opojnih droga.

Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH, rekao je da je, nakon usvajanja strategije, obveza svih policijskih agencija u BiH u skladu sa svojim nadležnostima da donesu vlastite akcijske planove vezane za njeno provođenje.

“Radna skupina koja je radila strategiju će, najvjerojatnije na narednoj sjednici, od Vijeća ministara BiH dobiti mandat da kao nadzorno tijelo prati implementaciju”, rekao je Mektić, koji smatra da dosad nije bilo uloženo dovoljno napora u borbi protiv zlouporabe droge s obzirom na to da su postignuti rezultati na razini uličnih dilera i sitnih preprodavača narkotika.

“Treba doći do narko-bosova i tek tada bismo presjekli neki kanal krijumčarenja narkotika i napravili ozbiljne rezultate”, zaključio je Mektić.

Uništeno 550 kilograma droge

Prema podacima Ministarstva pravde BiH o presuđenim predmetima za krivična djela, a u vezi sa zlouporabom opojnih droga, u 2013. godini registrirano je 320 izrečenih presuda, u 2014. godini 372 presude, u 2015. godini 380 presuda, a u 2016. godini 352 presude.

U posljednjem uništavanju oduzetih opojnih droga po naredbi Suda BiH, u svibnju 2015. godine, uništeno je oko 550 kilograma različitih opojnih droga (marihuane, heroina, amfetamina, kokaina i drugih), pišu Nezavisne novine.