Kod Rame pronađene dvije zolje

Županijska uprava civilne zaštite HNŽ u srijedu u 14.10 sati zaprimila je prijavu iz Službe za opću upravu i društvene djelatnosti općine Prozor-Rama.

Prijava za stigla za pronalazak neeksplodiranog ubojitog sredstva te da radi o dvije zolje ispod sela Lizoperci u ovoj općini.

Prijave po prijemu proslijeđene su timu Mostar A timu i Službi za neeksplodirana ubojita sredstva pri FUCZ.