Kako je livanjska SDA obmanula ministra Salku Bukvarevića!

Podrumaši, pobjegulje i prisilno mobilizirani u HVO predstavili se „Patriotskom ligom“! Samo trojica sa fotografije istinski prvoborci i dobrovoljci

U petak, 23.avgusta 2019. godine u zgradi BZK „Preporod“ Livno iz koje je 3.aprila 1992. godine i krenulo prvih 29 dobrovoljaca, pripadnika bivše TO Livno, ujedno i prvih pripadnika Patriotske lige i Zelenih beretki da brane Livno i BiH, dok je većina Livnjaka još vagala na koju će stranu, održana je svečanost, navodno u povodu godišnjice formiranja PL Livno na kojoj je prisustvovao i federalni ministar za pitanja boraca i invalida  odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević. Lijepo je da je ministar Bukvarević prisustvovao navedenoj „akademiji“, kojoj su prisustvovali i predstavnici iz susjednih općina i kantona. No, uglavnom, sve odreda SDA-ovci! Kako se sa fotografija vidi, od tridesetak ukupno prisutnih „akademaca“, jedva je trećina Livnjaka, i to ključnih dugogodišnjih čelnika SDA, od kojih je dio njih tokom rata proveo u podrumima sa ženama i djecom, dio pobjegao iz zemlje, dio se bavio humanitarnim poslovima, jedan od njih visoko pozicionirani se hvalio da je bio u HOS-u, dok vječiti SDA-ov ministar nije ni pušku u ruke uzeo. Ne treba im imena navoditi. Prepoznaće ih Livnjaci i istinski borci i branitelji. A prepoznat će se i sami.

Od prisutnih Livnjaka na „akademiji“, kako su je nazvali organizatori, samo su trojica bili prvoborci i dobrovoljci, a autor ovoga teksta kao jedan od instruktora obuke, pripreme i organiziranja odbrane Livna pod zvaničnim oznakama međunarodno priznate Republike BiH („ljiljanima“) zna ko su prvoborci i dobrovoljci koje je s kolegama izveo na Cincar i o svemu postoji dokumentacija u Uredu odbrane Livno i još na nekim  adresama, pa i kod autora ovoga teksta. Bukvarević to, kako se čini, još ne zna. A, kako će i znati kad ga obmanjuje livanjska SDA.

Bukvarević je livanjske Bošnjake nazvao herojima, što veliki broj njih zaista i jeste, ako se izuzmu navedeni podrumaši, pobjegulje, „humanitarci“ i „logističari“ koji su prodavali puške, a sada su u prvim redovima SDA i u prvim džamijskim safovima uoči svakih izbora. Ministar Bukvarević je obećao rješavati boračka pitanja i Bošnjaka Livanjskog kantona, premda nije jasno na koji način to namjerava izvesti. Jer i prema najnovijim zakonskim izmjenama, potrebna je barem godina ratnog staža, a s obzirom na činjenicu da su livanjski i duvanjski bošnjaci razoružani od strane HV i HVO-a u julu 1993.godine, veliki broj ih neće biti riješen bez krivotvorenja papira. To pitanje se može pokrenuti i riješiti najbrže u Parlamentu FBiH u kojemu livanjska SDA godinama ima zastupnika koji je donedavno  bio i dopredsjednik Doma naroda, a na način da se argumentima dokaže da većina livanjskih i duvanjskih Bošnjaka nisu samovoljno napustili odbrambene linije već su prisilno razoružani, čime im je uskraćeno pravo da brane vlastitu zemlju, svoj život i živote svojih najbližih. No, livanjska SDA to ne smije pokrenuti od koalicione HDZBiH. Kad bi to pokušali, s obzirom na već uhodane inžinjeringe, na prvim izborima bili bi poraženi i ostali bi bez pozicija koje nekolicina njih ikebanski drži još od prestanka rata, dodvoravajući se „čovićevcima“, dok sve veći broj istinskih branilaca sve više napušta i Livno i zemlju, a na žalost, dosta ih je, ne dočekavši svoja prava, davno otišlo iz zemlje, ili pod zemlju.

Autor: Ale Kamber