I Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio Proračun Federacije BiH za 2020.

Proračun Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu u iznosu od 4.954.392.401 KM stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

To je omogućeno danas nakon njegovog usvajanja u Domu naroda, a jučer u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

U odnosu na ovogodišnji, veći je za 83 posto ili 2,25 milijardi KM, a osnovni razlog uvećanja je integracija Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje u proračun FBiH, čiji financijski plan za 2020. godinu iznosi oko 2,4 milijarde KM.

Doprinosi za MIO u iznosu od 2,074 milijardi KM postaju prihod proračuna i od 1. siječnja se uplaćuju na Jedinstveni račun Trezora.

To je, kako je obrazloženo, rezultat nastavka rasta prihoda od direktnih poreza i doprinosa uslijed nastavka ekonomskog rasta i fiskalne discipline.

Mirovine za prosinac će biti isplaćene s redovnog računa Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, dok će za siječanj biti isplaćene iz federalnog proračuna , u veljači.

Također, na snagu će stupiti i Zakon o izvršenju proračuna za 2020. godinu, kojim je predviđeno da se mirovine isplaćuju kao drugi prioritet, odmah nakon servisiranja unutarnjeg i vanjskog duga. Na ovaj način će se osigurati nepromijenjena dinamika u isplati mirovina .

Ako se proračun izvrši kako je planirano, javni dug Federacije BiH će biti smanjen za dodatnih 372,3 milijuna KM.

Pedeset milijuna KM planirano je za implementaciju Zakona o razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji i isplatu osnovnih egzistencijalnih naknada tim kategorijama.

Sredstva u iznosu od 15 milijuna KM predviđena su za nastavak sufinanciranja kreditne linije koja se realizira putem Union banke, a predviđena je za rješavanje stambenog pitanja mlađe kategorije stanovništva.

Poticaj za poljoprivredu povećan je na 87 milijuna KM i veći je za 18,3 milijuna KM, što je najveći iznos dosad i u potpunosti je u skladu sa Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Transferi za raseljene osobe i izbjeglice povećani su za ukupno sedam milijuna KM, a transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova na razdjelu Federalnog ministarstva zdravstva planiran je u iznosu 30 milijuna KM i povećan je za 24 milijuna KM.

Ta mjera je u skladu s novousvojenim dokumentom “Zajedničke socio-ekonomske reforme za razdoblje 2019-2022. godina” i u vezi je s financijskom konsolidacijom zdravstvenog sektora.

Transfer nižim razinama vlasti je s 18 milijuna KM, koliko je bilo planirano u 2019. godini, povećan na 21 milijun KM i predstavlja nastavak sufinanciranja proračuna lokalnih zajednica i njihovih projekata.

U idućoj godini bit će nastavljeno financiranje izgradnje putne infrastrukture – autocesta i brzih cesta i u tu svrhu je planirano ukupno 115 milijuna KM.

Za implementaciju zakona o zaštiti obitelji s djecom planirano je 20 milijuna KM, koja će biti realizirana nakon usvajanja zakona, koji se trenutno nalazi u parlamentarnoj proceduri.

Također, proračunom je planirano dodatnih 50 uposlenika u okviru Federalne uprave policije.

Proračun Federacije BiH za 2020. godinu sačinjen je na osnovu konzervativnih makroekonomskih projekcija, uvažavajući ne toliko optimistične mikroprojekciju zemalja u okruženju, zemalja EU s jedne strane i poštujući i pridržavajući se principa restriktivne proračunske politike i ograničavanja rasta proračunske , odnosno tekuće potrošnje s druge strane.

Fena