Gradsko vijeće Bihać predložilo “Lipu” kao lokaciju za izmještanje migranata

Gradsko vijeće Bihać je na izvanrednoj sjednici dalo suglasnost za predloženu lokaciju “Lipa”, kao lokaciju u gradskom vlasništvu za formiranje privremenog prihvatnog centra za migrante, odnosno njihovo izmještanje iz urbanog područja.

Pojašnjeno je kako se radi o 50 duluma zemljišta s mogućnošću priključka struje i vode, koje se nalazi između Bihaća i Bosanskog Petrovca.

“Ovo je već davno predložena lokacija, koju međunarodne organizacije tada nisu prihvatile zbog udaljenosti od grada, odnosno kompleksnog obezbjeđivanja potrebnih servisa. Možda ni sada neće u obzir uzeti ponuđeno, međutim mi kao najopterećeniji grad – moramo tražiti i nuditi neka rješenja. Neka ovo bude još jedan primjer humanosti svih građana Bihaća, jer smo do sada na sve načine pomagali tim ljudima, a sada nudimo i lokaciju za njihov smještaj u vlasništvu grada. Mislim da je ovo korektna ponuda Grada Bihaća i da su sada na potezu nadležni i oni koji imaju novac”, rekao je gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.

Istaknut je stav da lokacija na Vučjaku za koju je data suglasnost ovog vijeća, ostaje privremeni smještaj migranata sve do formiranja novog prihvatnog centra izvan urbanog područja grada Bihaća, ili Unsko-sanske županije.

Ponovljeno je da Gradsko vijeće Bihać ostaje i pri zahtjevu da se migranti i izbjeglice iz Privremenog prihvatnog centra “Bira” izmjeste izvan naseljenog područja, s obzirom da Poslovna zgrada ove bivše tvornice ne posjeduje suglasnost Gradskog vijeća, niti gradonačelnika da služi kao prihvatni centar.

Vijećnici su inzistirali na još većem angažmanu i nazočnosti policijskih službenika na ključnim lokacijama u gradu i oko prihvatnih centara, gdje je povećana koncentracija migranata.

Zatražen je i nastavak pojačanog inspekcijskog nadzora i kontrole privatnih objekata, koji se iznajmljuju osobama u ilegalnom statusu.

Još jednom je upućen i apel Izaslanstvu Europske unije u BiH i Uredu specijalnog predstavnika EU da ozbiljno pristupe problemu ilegalnog vraćanja migranata i izbjeglica zatečenih na teritoriji Republike Hrvatske u Bihać, te kršenju konvencija o ljudskim pravima.

Fena