Donosimo lokacije pokretnog RADARA (bijela škoda) za ovaj tjedan

POKRETNI RADAR ( kontrola brzine iz policijskog vozila ) će biti na sljedećim relacijam

16. 04 .2018. godine (ponedjeljak),
od 8,30 – 13,30 sati na relaciji Livno – Prisoje – Tomislavgrad,
        od 15,30 – 19,00 sati na relaciji Livno – Guber – Podgradina,

           17.04.2018. godine (utorak),
od 8,30 – 14,00 sati na relaciji Livno – Podgradina – Grabovica,
od 15,30 – 18,30 sati na relaciji Livno – Glamoč – Mliništa


18.04.2018 godine (srijeda),
od 8,30 – 14,00 sati na relaciji Livno – Šujica – Tomislavgrad,
od 15,30 – 19,00 sati na relaciji Livno – Tomislavgrad – Mesihovina.


19.04.2018. godine (četvrtak),
od 8,30 – 13,30 sati na relaciji Livno – Guber – Podgradina,
od 15,30 – 18,30 sati na relaciji Livno – B. Grahovo – Drvar.

20.04.2018. godine (petak),
od 8,30 – 13,30 sati na relaciji Livno – Tomislavgrad – Mesihovina.
od 00,00 – 03,00 sati u gradu Livnu.

21.04.2018. godine (subota),
od 08,30 – 13,30 sati na relaciji Livno – B. Grahovo – Drvar,
od 00,00 -03,30 sati na relaciji Livno – Prisoje – Tomislavgrad.

22.04.2018 godine (nedjelja),
od 08,30 – 13,30 sati na relaciji Livno – Šujica – Guber – Podgradina,
od 16,00 -19,00 sati na relaciji Livno – Šujica – Tomislavgrad.

       NAPOMENA: Moguća su odstupanja radi drugih potreba službe.