Dobri rezultati reforme mirovinskog sustava u FBiH

U 2019. godini Federalni zavod mirovinsko-invalidskog osiguranja ostvario višak prihoda nad rashodima u iznosu 86.644.559 KM, čime je namiren nekoliko godina unazad kumulirani deficit, koji je na kraju 2018. godine iznosio 30.780.411 KM, tako da je kumulativni višak prihoda nad rashodima 31.12.2019. godine iznosio 55.864.148 KM.

Ovo je navedeno u izvještaju o prošlogodišnjem radu Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje, prezentiranom na jučerašnjoj sjednici Vlade FBiH, održanoj u Sarajevu.

S obzirom na to da je Federalni zavod 1.1.2020. godine, u skladu s novim Zakonom o PIO, prešao na financijsko poslovanje preko proračuna FBiH, početkom 2020. godine je prebacio na račun proračuna FBiH kumulirani suficit u iznosu 42.117.657,36 KM.

Federalni zavod PIO se, u skladu s politikom usklađenoj s Vladom FBiH, te njenim preciznim odlukama, postupno rješavao nepotrebne imovine. Od značajnijih nekretnina za prodaju u narednim godinama ostaju još domovi u Bihaću i Zenici.

Brojni su pozitivni efekti reforme mirovinskog sustava, realizirane početkom primjene Zakona o PIO od 1.3.2018. godine.

Tako je, djelomično, ispravljena nepravednost u visinama mirovina, nastajala godinama unazad kroz primjenu do tada važećeg zakona.

Dobna granica 65 godina života i minimalno 15 godina staža osiguranja, ili 40 godina staža osiguranja, zaustavila je porast broja umirovljenika. Do toga neće dolaziti ni u narednom srednjoročnom periodu, što će omogućiti vođenje  ka realnom povećanju mirovina, na osnovu rasta BDP-a, bez rizika na stabilnost javnih financija.

Razriješen je status 1.925 udovica šehida i poginulih boraca, a povećanje broja korisnika po osnovu Zakona o prijevremenoj povoljnijoj mirovini je još prisutno, ali usporava i u narednih nekoliko godina će potpuno prestati.

Sada, dvije godine i tri mjeseca od početka primjene vidi se da je po svim osnovama broj umirovljenika na kraju svibnja 2020., u odnosu na prosinac 2019. godine, uključujući dva navedena osnova za rast broja korisnika, veći za samo 951 ili 0,22 posto i iznosi 424.964 umirovljenika.

Na osnovu svih pokazatelja vidljivo je da je reforma mirovinskog sustava ostvarila veoma dobre rezultate, navedeno je u informaciji Federalnog zavoda PIO, priopćeno je iz Ureda za odnosne s javnošću Vlade FBiH.