Dječji doplatak u našoj županiji 30 KM…

Djeca do navršene 15 godine života imat će pravo na doplatak u visini od 30 KM mjesečno.

Skupština je danas usvojila i Odluku o doplatku za djecu. Njome se uređuje pravo na doplatak za djecu do navršene petnaeste godine života, koji iznosi 30 maraka mjesečno, zatim, postupak za ostvarivanje prava, način financiranja doplatka za djecu, te druga pitanja značajna za ostvarivanje navedenog prava u HBŽ-u.

 

 

Fena