DIJAGNOZA: Samo si čovjek i ništa više

SARAJEVO – Carrol Quigley 1966. je napisao da će društvo opet biti feudalnog tipa i da ćemo se svi morati pridržavati takvoga poretka. Isto tako, svaki čovjek će imati svoj broj. Spomenuti čovjek je bio profesor na jednom od najpoznatijih i najpriznatijih sveučilišta na svijetu. Imao je i omiljenog studenta koji je u mladosti pokazao želju za liderstvom. Njegovo ime je William Jefferson Clinton.

Imamo li JMBG? Imamo. Imamo li situaciju u kojoj minoran postotak moćnika upravlja svim sredstvima? Na globalnoj razini? Imamo. Je li takva situacija i na državnim razinama gdje mali postotak političkih moćnika dijeli pozicije „plemićima“ i „kmetovima“? Ocjenite sami.

Teorija guske u magli. Pojedincu ili skupinama treba konstantno obećavati ono čemu teže ali u isto vrijeme ih držati na distanci da ne dođu do obećanog cilja već da slijepo vjeruju da je taj cilj upravo tu negdje iza kuta, treba još jednom (i svaki sljedeći put tako) poslušati da bi se prešlo „Rubikon“ da bi prolazila priča o konačnom prelasku rijeke. Jer ako kmetovi ostvare jedan cilj, težit će i za drugim a to se feudalcima nimalo ne sviđa.

Teorija novoga poretka (ne nužno svjetskog). Za razliku od one, zavadi pa vladaj, u ovoj je dominantna politika – ujedini, okrupni, zbliži, pa vladaj. Često se u ovoj teoriji koristi politika straha koja služi tomu da „odmetnuti“ članovi društva, biračkog tijela, jednoga naroda u cjelini, prihvate vodstvo najjačega pa makar i onda kada nije najadekvatnije raspodijeljeno. To je psihološki terorizam. Ako nisi s nama, protiv nas si. Makar ti Biblija izvirala iz svake progovorene riječi i činio dobro na svakom koraku vlastitog puta. Sinn Fein tu ne prolazi.

Jesmo li shvatili? Nismo još. U redu. Ima vremena. Do kraja ovoga života, do smrti. Na smrtnoj postelji kod kuće, u vlastitom domu ili u bolnici ljudi se žele ispovjediti, pomiriti sa svojim bližnjima, sa samim sobom i sa svojim Bogom.

Teško je si pogledati u oči u zrcalu jutri kada se umivaš i pereš zube, teško je prihvatiti činjenicu da si kmet. Da svako razmišljanje i svaka progovorena riječ ne prolaze jer slušaš ali ne čuješ.

Tko god misli da je drugačije, ili se grdno vara ili je feud. Lav Trocki. Raskolnjikov.

Zašto su u većini slučajeva pjesnici boemi? Zato jer u samoći sebe i sobe u kojoj se nalaze imaju tek neopisivu želju, ljubav za cijelo čovječanstvo, mnoštvo napisanih i neizrečenih stihova rojenih u mislima pred spavanje. A oružje koje posjeduju su pero i prazan list papira što vapi. Zašto je vitez od La Manche imao baš vjetrenjače kao neprijatelja da ga poraze? Zato jer si je umislio da je vjetrenjača čovjekomrzac i neprijatelj kojega valja poraziti ali je vjetrenjača prevelika i okreće se kako vjetar puše.

Čovječe, čovjek si. I samo čovjek. Ništa više. Nikad manji ispod zvijezda pod kojima koracaš.

Autor: Marko Čuljak / Dnevno.ba