“Dani kruha” u OŠ Fra Lovro Karaula

Dani kruha obilježavaju se tijekom mjeseca listopada, kao zahvala na svim uspjesima, plodovima i darovima kojima smo tijekom godine bili podareni. 

Obilježavanje Dana kruha pridonosi razvijanju svijesti o zdravoj prehrani, izgrađujući pozitivne stavove u odnosu prema prirodi.
Za ovu svečanost učenici OŠ „Fra Lovro Karaulaˮ danima su se marljivo pripremali, uz pomoć svojih roditelja, učitelja, razrednika te su se na dan svečanosti, 14. listopada 2019., okupili oko bogatih i maštovito uređenih trpeza.

U učionicama Matične škole i područnih škola mogle su se vidjeti izložbe plodova zemlje livanjskoga zavičaja, kruh, peciva, slastice, stari alati koje su korisitli naši preci, a neki su u učionicama mjesili i pekli ukusna peciva.


Učenici naših škola postavili su i izložbe svojih literatnih i likovnih radova, pripremili prigodne priredbe koje su, uz učitelje, posjetili roditelji učenika i njihovi gosti.


Svoje slastice učenici su podijelili s djecom u vrtiću „Mali princˮ te s najmlađim polaznicima plesnoga kluba LDF.

Završetak proslave Dana kruha učenici će obilježiti posjetom livanjskim
pekarama Lipek i Brina.

Priopćeno je iz OŠ Fra Lovro Karaula.