Danas je Dan žalosti

U Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine danas je Dan žalosti koji je Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici i dan kada se obavlja ukop srebreničkih žrtava.

Vijeće ministara BiH je Odluku o proglašenju 11. jula 2017. godine Danom žalosti u BiH donijelo na sjednici 3. jula, a Vlada Federacije BiH je 5. jula donijela Odluku kojom se 11. juli 2018. godine – Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava Danom žalosti u FBiH.