Crnadak na konferenciji o odlagalištu na Trgovskoj gori: Hrvatska ne smije odlagati otpad na granici s BiH

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak predvodit će delegaciju BiH na Generalnoj konferenciji Međunarodne agencije za nuklearnu energiju (IAEA), koja će od danas do 20. rujna biti održana u Beču.

Crnadak je najavio da će se na Generalnoj konferenciji obratiti u srijedu, 18. rujna, kada će iznijeti stav BiH da se Hrvatskoj ne može dozvoliti da nuklearni otpad odlaže na lokaciji Trgovska gora na granici s BiH i da je potrebno naći drugo rješenje.

Na ovaj problem Crnadak je već ukazao na Generalnoj konferenciji IAEA 2015. godine, što je ušlo u evidenciju ove organizacije.

Nakon toga uslijedile su intenzivne aktivnosti institucija BiH, entiteta i lokalnih zajednica u borbi protiv najave Hrvatske da će radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane “Krško” biti skladišten na samoj granici s BiH, blizu Novog Grada.

Prema procjenama, odlaganje radioaktivnog otpada direktno bi ugrozilo nekoliko stotina tisuća ljudi u devet općina u slivu rijeke Une.