CGS Livno organizira obuke za predstavnike mjesnih zajednica, udruženja, općina i medija sa područja HBŽ

 Centar za građansku suradnju Livno, u okviru projekta „Sudjelovanje građana u lokalnoj samoupravi“ organizira obuke za predstavnike mjesnih zajednica, udruženja, općina i medija  sa područja HBŽ , a na temu :“Monitoring i komunikacijakoje će se održati  u Livnu, u utorak 28.01.2020 godine s početkom u 11:00 sati, u sali za sastanke hotela „Park“.

Cilj obuka je potaknuti bolju suradnju lokalnih vlasti, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija, uspostaviti sistem bolje  vidljivosti i dostupnosti programa i aktivnosti  građanima i  organizacijama civilnog društva,  te im omogućiti razmjenu iskustva i umrežavanja  na općinskom i županijskom nivou. Također, obuke imaju  za svrhu potaknuti predstavnike mjesnih zajednica i NVO na korištenje postojećih kapaciteta  i stjecanje novih vještina u monitoringu i komunikaciji s  predstavnicima lokalne samouprave, s ciljem  većeg sudjelovanja građana u procesu odlučivanja.  

Sastanak će voditi osoblje CGS-a koje iza sebe imaju dugogodišnje iskustvo u monitoringu rada lokalne uprave i Općinskog vijeća, te Ivona Mišković koja će prezentirati dvosmjernu komunikaciji i suradnju sa medijima.

Pozivamo sve zainteresirane građane, članove/ice postojećih udruženja i medije da sudjeluju na sastanku.

Sastanak će se održati uz financijsku pomoć NED, National Endowment for Democracy.