Home > Županija

U Bosanskom Grahovu i Drvaru održana edukacija učenika iz područja zaštite i spašavanja

Nakon edukacije učenika iz područja zaštite i spašavanja u općinama Livno, Kupres i Glamoč, jučer je Županijska Uprava civilne zaštite HBŽ održala edukaciju učenika viših razreda osnovnih škola u općinama Bosansko Grahovo i Drvar. Učenici od šestog do devetog razreda u osnovnim školama u Bosanskom Grahovu i Drvaru i njihovi nastavnici

Read More

Obavijest o polaganju stručnih ispita zdravstvenih djelatnika srednje stručne spreme

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava zdravstvene ustanove u Hercegbosanskoj županiji da je polaganje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika srednje stručne spreme zakazano dana 24. listopada 2018. godine (srijeda) u 12,00 sati u  zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu. Prijave za polaganje stručnih ispita podnose se u Ministarstvu

Read More

Čestitka Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba 1. listopada 2018. godine

Međunarodni dan starijih osoba, kojeg je Glavna Skupština UN-a proglasila 14. prosinca 1990. godine, obilježava se svake godine 01. listopada. Proglašenjem Međunarodnog dana starijih osoba htjelo se potaknuti države da starijim sugrađanima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omogući im aktivno sudjelovanje u društvu u skladu sa njihovim tjelesnim i intelektualnim

Read More

Obavijest o jesenskom pošumljavanju

ŠUMARIJA TOMISLAVGRAD    OBAVIJEST   Šumarija Tomislavgrad će vršiti jesensko pošumljavanje i popunjavanje na lokacijama iznad naselja: Lipa, Baljci i Stipanići. Zainteresirano stanovništvo koje bi vršilo navedene poslove može se prijaviti u zgradi Šumarije Tomislavgrad u vremenu od 8- 14 sati. Prijaviti se mogu samo punoljetne osobe sa stalnim mjestom boravka u općini Tomislavgrad. Prilikom prijave sa

Read More