Home > Livno (Page 70)

Gradonačelnik Čelan potpisao Ugovor za dodjelu sredstava za dovršetak gradnje Srednje glazbene škole u Livnu

U Tolisi je u kongresnoj dvorani franjevačkog samostana organizirano potpisivanje ugovora s korisnicima potpore za Hrvate u BiH. Sredstva su dodijeljena po Odluci Vlade Republike Hrvatske o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za

Read More

Radionica “Izgradnja mira u komparativnoj religijskoj perspektivi” danas u 18 sati

Udruženje žena "Li-Woman" iz Livna u okviru projekta pod nazivom "Misli, ako želiš imati budućnost", koji podržava SAD ambasada, organizira radionicu na temu: "Izgradnja mira u komparativnoj religijskoj perspektivi". Radionica će se održati u petak, 13.9. 2019. godine s početkom u 18 sati u konferencijskoj sali PTC Forum. Predavač/voditelj radionice bit će

Read More

Obavijest o izlaganju podataka izmjere za katastarsku općinu Srđevići

Povjerenstvo za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Srđevići, imenovano rješenjem Gradskog vijeća Grada Livna broj: 01-02-2035/19 od 17.07.2019.godine, objavljuje oglas o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Srđevići i to u zgradi Osnovne škole, dana 30. rujna 2019. godine.

Read More

Javni natječaj za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora poduzeća

Gradonačelnik Livna raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora poduzeća i upravnog vijeća ustanove ispred osnivača i to u Nadzorni odbor Javnog poduzeća“Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno gdje se biraju dva člana i u Upravno vijeće Narodnog sveučilišta Livno gdje se biraju četiri člana. Također se objavljuje natječaj za

Read More

U Livnu počela ovogodišnja obuka mališana iz oralnog zdravlja i higijene

Obukom će biti obuhvaćeno 330 polaznika vrtića i prvačića Prim. Dr Alija Jerlagić, specijalista dječje stomatologije, koji je čitav radni vijek proveo u dječjoj stomatološkoj ordinaciji DZ Livno, brinući o oralnom zdravlju i oralnoj higijeni mališana, u srijedu je započeo ovogodišnji ciklus obuke predškolske djece i prvašića o oralnom zdravlju i

Read More