Home > Livno (Page 47)

Polako se svi odričemo konja?

Na planinskom prijevoju Borova glava, koja se nalazi na dionici ceste Livno – Kupres, veće skupine divljih konja, koji imaju svoje stanište u blizini, stvaraju velike probleme vozačima. Djelatnici koji rade na održavanju ceste kažu kako konji u većim skupinama silaze s obitavališta podno planine Cincar do prijevoja Borova glava u

Read More

Ponovni oglas o prodaji parcela na Vagnju

Općina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje ponovni oglas o prodaji nekretnina putem javnog nadmetanja-licitacije na području Regulacijskog plana „Vaganj“. Građevinske parcele su upisane u zk. ul. 1643, k.o. Prolog, a locirane su na području obuhvata Regulacijskog plana „Vaganj“. Prodaja parcela izvršit će se putem

Read More

FOTO&VIDEO: U Livnu održan dječji maskenbal

Jučer je u Livnu u organizaciji HKDU-a Dinarau suradnji s PTC Forumom i pod medijskim pokroviteljstvom radio postaje "Livno" organiziran dječji maskenbal. https://www.youtube.com/watch?v=KPIPbdTvFAI Povorka mališana, uz pratnju gradske limene glazbe, krenula je danas od "Ekonomske škole" do središnjeg gradskog trga gdje su članovi kazališne scene "Cleuna" pročitali optužnicu krnji, haškom sudu, i

Read More

Potpisan Kolektivni ugovor za uposlenike u MUP-u Hercegbosanske županije

Prema ovlaštenju Vlade Hercegbosanske županije Kolektivni ugovor za uposlenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije 2. veljače 2018. godine potpisali su ministar MUP-a Hercegbosanske županije, Darinko Mihaljević i predsjednik Sindikata djelatnika MUP-a u Hercegbosanskoj županiji, Dražen Mišić. Ugovor je potpisan poslije nekoliko održanih sastanaka između predstavnika Vlade Hercegbosanske županije i predstavnika

Read More

Osnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo sv.Ana-Lištani

Potaknuti prošlogodišnjim katastrofalnim požarima na području Općine Livno a posebno na području MZ Lištani, lokalno stanovništvo je odlučilo osnovati dobrovoljno vatrogasno društvo. Prvi korak napravljen je u nedjelju 11.veljače kada je 30-ak stanovnika održalo utemeljiteljsku skupštinu DVD-a. Pored domaćih ljudi na skupštini su nazočili i pripradnici GSS HBŽ kao i vatrogasci

Read More