Home > Livno (Page 46)

Centar za socijalni rad – Javni poziv

Na temelju članka 3. Pravilnika o utvrđivanju općih kriterija za izbor odgovarajućeg poduzeća, ustanova ili organizacija u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena malodobniku („Službene novine Federacije BiH“, br. 17/18). Centar za socijalni rad Livno, S.S.Kranjčević 11., objavljuje JAVNI POZIV Predmet javnog poziva: Predmet javnog poziva je

Read More

Isplaćene porodiljne naknade

Danas 11, srpnja 2018. godine Ministarstvo financija u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u Vladi Hercegbosanske županije isplatilo je za mjesec svibanj 2018. godine  na ime porodiljnih naknada 89.610,32 KM za 127 rodilja koje su u radnom odnosu, a na ime 164 neuposlene rodilje isplaćeno je

Read More

Pokreće se inicijativa za ponovno stavljanje u funkciju Gospodarske komore Hercegbosanske županije

Firme s područja Hercegbosanske županije koje su članice Skupštine Gospodarske komore Federacije BiH pokrenut će inicijativu o ponovnom stavljanju u funkciju Gospodarske komore Hercegbosanske županije zaključak je s današnjeg sastanka održanog u zgradi Vlade Hercegbosanske županije predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, Ivana Jozića s predsjednikom Gospodarske komore Federacije BiH, doc. dr.

Read More

Održan sastanak predsjednika Vlade Hercegbosanske županije s v.d. direktorom Uprave za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije i direktorom Federalne uprave civilne zaštite

U organizaciji Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu održan sastanak na kojem se razgovaralo o funkcioniranju sustava zaštite i spašavanja u Federaciji BiH, analizi dosadašnjih aktivnosti razminiranja u Hercegbosanskoj županiji, stanju opremljenosti i operativnim mogućnostima Operativnog centra civilne zaštite i dobrovoljnih vatrogasnih

Read More