Home > Livno

Predsjednik Taekwondo saveza BiH potpisao ugovore za održavanje Europskih događaja u BiH

U prostorijama Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine 13.10.2019 je održan prijem i konferencija za medije Taekwondo saveza Bosne i Hercegovine povodom potpisivanja ugovora za održavanje Europskih taekwondo događaja. U 2020. godini Bosna i Hercegovina i grad Sarajevo bit će domaćin Europskog prvenstva za seniore, Europskog prvenstva za juniore, Europskog prvenstva za

Read More

Sastanak predstavnika Uprave za Civilnu zaštitu HBŽ s predstavnicima BH MAC-a RU – Mostar i općinskim koordinatorima HBŽ

Jučer je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije direktor Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije, mr.sc Željko Marijan sa suradnicima održao koordinacijski sastanak sa šefom BH MAC-a Regionalni ured u Mostaru, Ivicom Brkićem, inspektorom kontrole i kvalitete BH MAC-a RU Mostar, Draganom Šotrom, Darinkom Brnićem -vođom Tima za uništavanje eksplozivnih sredstava Livno

Read More

Gradsko vijeće Livna utvrdilo popis deficitarnih zanimanja

Popis je utvrđen na temelju podataka Zavoda za zapošljavanje HBŽ-a i razgovora s ravnateljima livanjskih srednjih škola. Gradsko vijeće Livna usvojilo je Odluku o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na području Grada Livna za razdoblje 2019. - 2023. godine. Prema spomenutoj odluci, deficitarna zanimanja za redovite studente su studiji matematike, fizike, kemije, likovnih umjetnosti,

Read More

Mreža vijeća učenika HBŽ na sastanku u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa

Dana 12. studenog 2019. god. u prostorijama Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa održan je sastanak između predstavnika Mreže vijeća učenika Hercegbosanske županije i Anite Grgić koja je zamijenila ministra Petra Galića  koji nažalost nije mogao prisustvovati sastanku. Cilj ove aktivnosti je upoznavanje Ministarstva s radom Mreže i njihovo dodatno povezivanje.

Read More

Natječaj za upražnjena radna mjesta u Ekonomskoj školi Livno

Školski odbor Srednje ekonomske škole Ur.br.284/19.   Livno, 11. studenog  2019. god. Temeljem članka 63. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 7/04 i 12/04) i članka 39. Statuta škole, Odluke Školskog odbora br.283/19. od 11. studenog 2019. a uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i sporta HBŽ Livno, br.06-01-34-1930/19. Školski

Read More

PTC “Forum” i ove godine organizira tradicionalni sajam “Zlatne ruke Livnjaka”

PTC "Forum" i ove godine organizira tradicionalni sajam "Zlatne ruke Livnjaka". Pozivaju se svi koji se bave izradom rukotvorina, suvenira, domaćih gastronomskih proizvoda i rade na očuvanju starih zanata na području Livna i šire da se prijave na ovaj sajam. Cilj sajma je jačanje postojećih kapaciteta proizvođača/rukotvoraca, te upoznavanje jasvnosti Livna s

Read More