Home > BiH (Page 26)

Mogli smo prepisati?!

Poboljšanje položaja mladih i njihove uloge u društvu te poticanje da sudjeluju u procesima odlučivanja, osnovni su ciljevi strategije za mlade općine Travnik, koja će važiti od 2019. do 2022. godine, a na čijoj izradi radi Centar za edukaciju mladih (CEM), u partnerstvu s Općinom Travnik. Kroz programe zapošljavanja i samozapošljavanja

Read More

Ovog nam više treba!

Na poticaj Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini, koncem prošle godine u Banjoj Luci je osnovan Odbor za međureligijsku suradnju kojeg sačinjavaju članovi iz četiri tradicionalne vjerske zajednice koje djeluju u ovom gradu – Srpske pravoslavne Crkve, Islamske zajednice, Katoličke Crkve i Židovske (Jevrejske) zajednice. Kao prvi zajednički projekt dogovoreno je

Read More