Home > Livno Novine (Page 96)

Za potrebe migranata izdvojeno 75.000 KM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, na današnjoj izvanrednoj sjednici donijelo je Odluku o odobravanju 75.000,00 KM iz tekuće proračunske rezerve za pomoć Crvenom križu Bosne i Hercegovine radi osiguranja potreba migranata. Za realizaciju ove odluke zaduženi su Ministarstvo financija i trezora i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, priopćeno je

Read More