Home > Livno Novine (Page 283)

Kraj DF-a! Izetbegović i Komšić idu zajedno, ‘persona non grata’ vraća dug

Na bošnjačkim portalima pljušte uvrede prema Komšiću. Radna skupina Demokratske fronte predložila je Predsjedništvu DF-a da započne pregovore sa svim političkim strankama o formiranju vlasti na razini države Bosne i Hercegovine i njenog entiteta Federacija BiH. Na bošnjačkim portalima pljušte uvrede prema Komšiću od strane onih koji su mislili da je

Read More

Obavijest o izlaganju za KO Bila

Povjerenstvo za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Bila, imenovano rješenjem Gradskog vijeća Grada Livna broj: 01-02-2753/18 od 20.11.2018. objavljuje oglas o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Bila. Kompletan tekst oglasa je u privitku. JAVNI OGLAS BILA.doc[ ]29 kB

Read More

Natječaj o najmu poslovnog prostora grada Livna

Grad Livno, putem Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, raspisuje natječaj za izdavanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pismenih ponuda. Daje se u zakup poslovni prostor u prizemlju stambeno-poslovne zgrade KS.br.18/1 u Ulici Gabrijela Jurkića bb, u Livnu ukupne površine od 40,10 m2 (27,50 m2 glavnog prostora i 12,60 m2 pomoćnog

Read More