Home > Livno Novine (Page 2)

Obavijest Kriznog stožera Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava sve udruge koje su se obraćale upitima Zavodu za javno zdravstvo HBŽ i Ministarstvu, a u svezi organiziranja raznih proslava povodom blagdana, športskih turnira i sl., da je Krizni stožer Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije donio

Read More

Obavijest vlasnicima/suvlasnicima objekata i stanarima grada Livna

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA GRAD LIVNO Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove ikatastar nekretnina Livno Broj: 05-27-1611/20 Datum: 8.7.2020. god. Obavještavaju se vlasnici/suvlasnici objekata i stanari zgrada da Grad Livno putem izvođača radova, odabranog javnim natječajem, započinje označavanje objekata i zgrada postavljanjem pločica s kućnim brojevima na trgovima i ulicama u naseljenom mjestu Livnu

Read More

Papa imenovao nadbiskupa Vukšića članom Papinskoga vijeća za dijalog među religijama

Papa Franjo je, dopisom Državnoga tajništva od 29. svibnja 2020., imenovao mons. Tomu Vukšića članom Papinskoga vijeća za međureligijski dijalog na još pet godina. Vrhbosanski nadbiskup koadjutor i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata te profesor ekumenske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, mons. Vukšić, već je od 2012. član toga Vijeća.

Read More

U Hercegbosanskoj županiji za pet godina broj osnovaca se smanjio za 3126

U Hercegbosanskoj županiji za pet godina broj osnovaca se smanjio za 3126 U školskoj 2015./2016. Bosna i Hercegovina je brojala 35273 učenika po Hrvatskom nastavnom planu i programu, dok ih u školskoj 2020./2021. broji 30531, odnosno 4742 učenika manje. Hercegovačko-neretvanska županija s 2015-./2016. brojala je skoro 9641 osnovaca po hrvatskom planu i

Read More