Agencija za bankarstvo FBiH: Moratorij na otplatu za sve građane kojima su umanjena primanja ili se uopće ne isplaćuju

Radi potpunijeg informiranja javnosti kao i dodatnog pojašnjenja donesenih mjera, Agencija za bankarstvo FBiH izdaje propćenje za javnost u vezi s primjenom moratorija na kredite fizičkih i pravnih lica.
 
Agencija za bankarstvo FBiH obavještava javnost i građane da će biti uveden moratorij ili neka druga olakšica na otplatu kredita svim građanima kojima je smanjena kreditna sposobnost kao posljedica negativnih efekata proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH.
 
Dužnosnici, državni zaposlenici, zaposlenici javnih poduzeća, korisnici proračuna kao i svi drugi kojima se primanja redovno isplaćuju nisu obuhvaćeni privremenom mjerom moratorija na otplatu kredita. Izuzetno, i navedena lica mogu podnijeti zahtjev ukoliko je članu domaćinstva smanjena kreditna sposobnost zbog negativnih efekata izvanrednog stanja, a kojima je prilikom odobravanja kredita cijenjena kreditna sposobnost članova domaćinstva.
 
Razumijemo strah građana i zahtjeve kojima je dio javnosti tražio moratorij za sve, ali nemoguća je odluka, kojom bi u jednak status bio stavljen zaposlenik koji je ostao bez posla sa zaposlenikom državnog poduzeća koji ima redovne prihode.
 
Ista logika važi i za pravna lica, jer sve državne institucije i pravna lica koja imaju stabilno poslovanje ili čak i povećan promet, ne mogu imati pravo na moratorij. To pravo je predviđeno za pravna lica kojima je znatno otežano poslovanje kao posljedica negativnih efekata proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH.
 
Svi koji mogu plaćati svoje financijske obaveze u ovom trenutku to i trebaju raditi, a posebno javni sektor, jer samo na taj način možemo pomoći ugroženima i doprinijeti da se prebrodi ova kriza.
 
S druge strane, svi građani i pravna lica koji su pogođeni direktno ili indirektno negativnim efektima koronavirusa imaju pravo tražiti od svojih banaka moratorij od 90 dana, što je period u kojem miruje otplata i nema obračuna zatezne kamate, a potom sa bankom mogu dogovarati i druge mjere. Većina banaka je već pripremila procedure za jednostavnu i sigurnu komunikaciju sa klijentima. Banke će i samoinicijativno pokrenuti ove aktivnosti ako utvrde da je klijentova otplatna sposobnost ugrožena ili ne mogu stupiti sa klijentom u kontakt.
 
Agencija za bankarstvo FBiH je osigurala i pravnu i regulatornu osnovu da mjerom moratorija miruju i regulatorne obaveze financijskih institucija (npr. dodatna rezerviranja, reklasifikacija), kao i da moratorij ne utječe na pogoršanje rejtinga klijenata (lošija kategorizacija).
 
Osim moratorija na kreditne obaveze, bankama se regulatorno olakšalo i odobravanje kredita za likvidnost klijenata pravnih lica s ciljem osiguranja likvidnosti ekonomije, te spašavanja radnih mjesta.
 
Agencija za bankarstvo FBiH naglašava da je u ovim izvanrednim okolnostima potrebno rasteretiti građane i pravna lica kojima je zbog pandemije ugrožena platežna moć, a istovremeno –zaštititi stabilnost financijskog sistema i deponente.
 
Agencija je pristupila vrlo ozbiljno ovom pitanju, imajući na umu da ishitreni potezi i greške mogu nanijeti ogromnu štetu financijskom sustavu, što bi na koncu samo dodatno otežalo ionako već teško stanje.
 
Naša odgovornost je da, u ovakvim trenucima, ne dopustimo takve scenarije i da zaštitimo građane, gospodarstvo i financijski sustav.